İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Doğuş Fırça İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“DOĞUŞ FIRÇA”) tarafından hazırlanmıştır.

Doğuş Fırça

Yıllardır sizler için üretiyoruz...

домашняя страница Iran Confair Tehran 2016 Международная строительная ярмарка

Iran Confair Tehran 2016 Международная строительная ярмарка

Мы гордимся тем, что вместе с вами участвуем в строительных и строительных выставках, где собираются крупные бренды отрасли.

Iran Confair Tehran 2016 Международная строительная ярмарка

Iran Confair Tehran 2016 Международная строительная ярмарка, одна из важнейших мировых выставок, собрала вместе известные бренды отрасли. 28 июля 2016 года тысячи людей со всего мира собрались на ярмарке, поскольку Doğuş Fırça заняла наше место на этой важной выставке.